Průběh ošetření

Kraniosakrální setkání probíhá zpravidla v mojí ordinaci - v Praze nebo Cerhýnkách. Po domluvě mohu přijet i za vámi domů nebo např. do nemocnice, porodnice, domova seniorů či do hospicu.  


Setkání trvá obvykle 60 - 90 minut, u kojenců a malých dětí i u seniorů se doporučuje kratší doba ošetření. Skládá se z rozhovoru o potížích a očekáváních klienta, a ze samotného ošetření, které probíhá na masážním lehátku. Klient zůstává oblečený. Kojenci jsou ošetřováni v náručí či v těsné blízkosti matky,  batolata a předškolní děti při hře. Také u klientů např. s poruchami ADHD nebo PAS plus či některých seniorů bývá přítomnost jejich blízkých užitečná. 


Jde o manuální terapii, nejedná se však o žádnou "masáž". Součástí ošetření je navození příjemného stavu relaxace, který je už sám o sobě mimořádně cenným zážitkem. 
Na rozdíl od tradiční kraniosakrální biodynamiky může dojít v rámci Visionary Craniosacral Work® ze strany terapeuta k podpoře spontánních pohybů těla (unwinding). 
Pokud dojde na ošetření přes zuby, používám jednorázové chirurgické rukavice. 


Ošetření může proběhnout v tichu či za zvuků hudby. V tom případě využívám s ohledem na konkrétního klienta hudbu na bázi Solfeggio frekvencí nebo Schumannovy rezonance. Výběr vychází z momentální kondice a potřeb klienta.   


Po ošetření se doporučuje opatrnost např. při přecházení vozovky nebo řízení auta. Do druhého dne by se klient měl vyhnout náročnějším fyzickým a psychickým výkonům. Mezi ošetřením a např. masáží, fyzioterapií, očkováním atd. by měla být pauza. 

Ošetření se usazuje přibližně týden. Reakce jsou  individuální a obvykle rychle odezní. Pokud klient integraci ošetření vnímá přes bolest či výraznější psychický diskomfort, je možné co nejdřív provést další, krátké kraniosakrální setkání (zdarma).
Ceník (ošetření cca 90 minut)

Kraniosakrální práce (Praha) 

1300 Kč

Kraniosakrální práce (venkov) 

1000 Kč

Miminka, děti do 15 let (kratší doba ošetření)

600 Kč

Nabízím dárkové poukazy. 

Na setkání s vámi se připravuji. Zrušení terapie je možné bezplatně 24 hodin před domluveným termínem. Jinak platíte 50% z ceny ošetření.