Průběh ošetření

Kraniosakrální setkání probíhá v mojí ordinaci - v Praze nebo Cerhýnkách. Po domluvě mohu přijet i za vámi domů nebo např. do nemocnice, porodnice, domova seniorů či do hospicu.  


Setkání trvá obvykle 90-120 minut, u kojenců a malých dětí i u některých seniorů se doporučuje kratší doba ošetření. Skládá se z rozhovoru o potížích a očekáváních klienta, a ze samotného ošetření, které probíhá na masážním lehátku. Klient zůstává oblečený. Kojenci jsou ošetřováni v náručí či v těsné blízkosti matky,  batolata a předškolní děti při hře. Také u klientů např. s poruchami ADHD nebo PAS plus či některých seniorů bývá přítomnost jejich blízkých užitečná. 


Jde o manuální terapii, nejedná se však o žádnou "masáž". Součástí ošetření je navození příjemného stavu relaxace, který je už sám o sobě mimořádně cenným zážitkem. 
Na rozdíl od tradiční kraniosakrální biodynamiky může dojít v rámci Visionary Craniosacral Work® ze strany terapeuta k podpoře spontánních pohybů těla (unwinding). 
Pokud dojde na ošetření přes zuby, používám jednorázové chirurgické rukavice. 


Ošetření může proběhnout v tichu či za zvuků hudby. V tom případě využívám s ohledem na konkrétního klienta hudbu na bázi Solfeggio frekvencí nebo Schumannovy rezonance. Výběr vychází z momentální kondice a potřeb klienta.   


Po ošetření se doporučuje opatrnost např. při přecházení vozovky nebo řízení auta. Do druhého dne by se klient měl vyhnout náročnějším fyzickým a psychickým výkonům. Mezi ošetřením a např. masáží, fyzioterapií, očkováním atd. by měla být pauza. 

Ošetření se usazuje přibližně týden. Reakce jsou individuální a obvykle rychle odezní. Pokud klient integraci ošetření vnímá přes bolest či výraznější psychický diskomfort, je možné co nejdřív provést další, krátké kraniosakrální setkání (zdarma).
Ceník (ošetření cca 90-120 minut)

Kraniosakrální terapie (Praha) 

1500 Kč

Kraniosakrální terapie (venkov) 

1200 Kč

Miminka, děti do 15 let (kratší doba ošetření)

700 Kč

Nabízím dárkové poukazy. 

Na setkání s vámi se připravuji. Zrušení terapie je možné bezplatně nejpozději 24 hodin před domluveným termínem - pomocí SMS, telefonického hovoru nebo e-mailu. Pak mohu uvolněnou hodinu nabídnout jinému zájemci. Od klienta, který zruší termín až v den, kdy měl rezervované ošetření, nebo na objednaný čas vůbec nepřijde, si beru storno poplatek v plné ceně konzultace. Objednáním na sebe berete odpovědnost za dodržení storno podmínek.